Iздеу

Қызмет көрсету

Ұсыныстарымыз:
  • жануарлар әлемін оңтайлы пайдалану және сақтау бойынша биологиялық негіздеме жасау, оның ішінде еріксіздікте өсіру, интродукция және реинтродукция;
  • ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұйымдастыру және кеңейту бойынша табиғи-ғылыми және техникалық-экономикалық негіздеу ;
  • ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен маңызды орнитологиялық аумақтарға арналған басқару жоспарын дайындау;
  • жануарларды санау, зоологиялық және геоботаникалық карталау;
  • биоалуантүрлілікті сақтау және зерттеу бойынша кеңес беру;
  • экологиялық турларды ұйымдастыру және өткізу (бедвочинг, даладағы "фотосафари");